แบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า TAB

แบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า BS
แบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า DIN
แบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า DIN-S

แบตเตอรี่ลิเธียม

แบตเตอรี่ลิเธียม

ตู้ชาร์จแบตเตอรี่รถยก

ตู้ชาร์จ PBM รุ่น STAR
ตู้ชาร์จ PBM รุ่น TL
ตู้ชาร์จ SPE รุ่น GREEN2
ตู้ชาร์จ SPE รุ่น GREEN4
ตู้ชาร์จ SPE รุ่น GREEN6
ตู้ชาร์จ SPE รุ่น GREEN8

อุปกรณ์อื่นๆ

อุปกรณ์ตรวจวัดแบตเตอรี่ - SmartUP
อุปกรณ์ตรวจวัดแบตเตอรี่ - SmartUP PLUS
TAB - อุปกรณ์วัดระดับน้ำกลั่น
อุปกรณ์วัดระดับน้ำกลั่น (Bolted)
ระบบเติมน้ำกลั่นอัตโนมัติ
เครื่องเติมน้ำกลั่นแบบเคลื่อนที่ - Easy Fill
ลูกลอยแบตเตอรี่
ปลั๊กแบตเตอรี่ & สายไฟ
สะพานไฟ+ฝาครอบ
ขั้วแบตเตอรี่


image

image

image
ฝ่ายขาย

อโนมา ขำโขนงงาม (โน)

  081-3555441, 087-7535656
 nononyny, 0877535656
 sales1@batteryasia.co.th

สุวรรณี แสวงนาม (ยิ้ม)

  086-3226127, 088-8606417
 yim0888606417
 sales2@batteryasia.co.th

ศญามล เวฬุวนารักษ์ (เมย์)

  095-2094589, 087-7072945
 0952094589
 sales3@batteryasia.co.th