อุปกรณ์วัดระดับน้ำกลั่น (Bolted)

รายละเอียด :

อุปกรณ์วัดระดับน้ำกลั่น (level Sensor) สำหรับแบตเตอรี่รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า เป็นระบบเตือนเมื่อน้ำกลั่นในแบตเตอรี่ลดลงจนถึงระดับที่ต้องเติม เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการใช้งานของแบตเตอรี่ให้สูงสุด และไม่ทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ลดลงโดยไม่จำเป็น มีฟังก์ชั่นในการตัดระบบไฟ ทำให้รถฟอร์คลิฟท์ไม่สามารถใช้งานได้ จนกว่าจะมีการเติมน้ำกลั่น แก้ปัญหาสำหรับโรงงานที่มีแต่คนใช้งาน แต่ไม่ค่อยมีคนช่วยดูแล สามารถใช้ได้กับแบตเตอรี่รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้าทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ

image
image
image
imageอุปกรณ์อื่นๆ

เครื่องเติมน้ำกลั่นแบบเคลื่อนที่ - Easy Fill
อุปกรณ์ตรวจวัดแบตเตอรี่ - SmartUP
ขั้วแบตเตอรี่
อุปกรณ์ตรวจวัดแบตเตอรี่ - SmartUP PLUS
สะพานไฟ+ฝาครอบ
ลูกลอยแบตเตอรี่