สะพานไฟ+ฝาครอบ

รายละเอียด :

- สะพานไฟต่อเซลแบตเตอรี่ แบบตะกั่ว มีความยาวรุ่น 44 46, 64, 74, 77, 82, 85, 90, 95, 100, 108, 120, 141, 205, 223, 269 และอื่นๆ ใช้ได้กับเซล์ลทุกรุ่น
- สะพานไฟแบบสายเคเบิล ความยาวตามความต้องการ ใช้ได้กับเซล์ลทุกรุ่น
- ฝาครอบสะพานไฟ

image
imageอุปกรณ์อื่นๆ

อุปกรณ์ตรวจวัดแบตเตอรี่ - SmartUP PLUS
ปลั๊กแบตเตอรี่ & สายไฟ
ขั้วแบตเตอรี่
อุปกรณ์ตรวจวัดแบตเตอรี่ - SmartUP
TAB - อุปกรณ์วัดระดับน้ำกลั่น
ลูกลอยแบตเตอรี่


image

image

image
ฝ่ายขาย

อโนมา ขำโขนงงาม (โน)

  081-3555441, 087-7535656
 nononyny, 0877535656
 sales1@batteryasia.co.th

สุวรรณี แสวงนาม (ยิ้ม)

  086-3226127, 088-8606417
 yim0888606417
 sales2@batteryasia.co.th

ศญามล เวฬุวนารักษ์ (เมย์)

  095-2094589, 087-7072945
 0952094589
 sales3@batteryasia.co.th

รัตนา สายวรรณะ (แอม)

  086-3077597, 086-3104570
 0863077597
 sales-sp@batteryasia.co.th

ธนประเสริฐ ซื่อสูงเนิน (ซิ่ง)

  066-0952359
 0660952359
 sales4@batteryasia.co.th